UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Nasza współpraca z tą uczelnią rozpoczęła się od wygrania przetargu na stworzenie portalu internetowego – finalnie dostępnego pod adresem lupa.org.pl (Więcej szczegółów w naszym Portfolio). UMCS na przestrzeni lat wyrobił o sobie opinię i dziś jest uznawany za jeden z lepszych w Polsce. Cieszymy się z tej współpracy, chociażby przez to że poznaliśmy kolejnych ciekawych i kreatywnych ludzi.