ZCDN

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Na zmodernizowanie czekały trzy strony, które były w systemie Joomla. Po wykonanej modernizacji, przyszła kolej na szkolenie pracowników placówki, które odbyło się na miejscu – w Szczecinie. ZCDN to kolejne miłe wspomnienia. Współpraca była bardzo rzeczowa oraz profesjonalna.