Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Projekt LASM funkcjonuje w kilku krajach Unii Europejskiej – także w Polsce.
UrządWojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.


Projekt LASM ma na celu walkę z handlem ludźmi oraz przestępczością zagraniczną. Jest realizowany w kilku krajach UE, także w Polsce. Na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wykonaliśmy więc stronę www, która objaśni czytelnikowi problemu zjawiska handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej. Strona jest oczywiście responsywna oraz zgodna z WCAG 2.0. Warto także napomnieć o tym, że serwis musi spełniać pewne warunki narzucone przez Norway Grants (Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014). Właśnie oni współfinansowali Projekt LASM.


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Zadzwoń Teraz
Mapa Dojazdu