Tag: Fundacja Widzialni


WCAG 2.0 czyli dostępność stron internetowych
Data publikacji: 10 February 2016

WCAG 2.0 to sprawa zamiatana pod dywan “Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wy …


Czytaj więcej