IPv6 już dla wszystkich

IPv6

Testy IPv6 przeszły pomyślnie i udało się nam udostępnić wszystkie usługi dla naszych klientów którzy mają włączone ipv6. Jedyny problem mieliśmy z serwerem imap który, nie zaczął nasłuchiwać na adresie ipv6 i powodował chwilowe odrzucanie połączeń, zgłosił nam to jeden z naszych klientów który posiada ipv6 w telefonie komórkowym, problem jednak został szybko naprawiony, jednocześnie […]

IPv6 z Roan

IPv6

Dzisiaj zaczęliśmy szeroko zakrojone testy ipv6. Tak więc od dzisiaj łącząc się z naszymi usługami jest szansa że będziecie używać ipv6 nawet o tym nie wiedząc, bez wpływu na jakość usług. Głównymi usługami działającymi przez ipv6 jest SSH, poczta oraz FTP. Każda z tych usług jest teraz dostępna przez ipv6 jak i jest dostępny nasz […]