Tag: Szczecin


Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szczecin Aktualizacja
Data publikacji: 12 September 2016

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie jest tematem tego artykułu. Piszemy w nim o naszej w współpracy z ZCDN-em, która trwa do dziś. Opiszemy także jak wyglądała aktualizacja strony internetowej. Pobocznie również projektowan …


Czytaj więcej