HSTS (HTTP Strict Transport Security) jest to standard opisany w RFC 6797 wprowadzający możliwość określenia w nagłówku wpisu „Strict-Transport-Security”, który następnie zinterpretowany przez przeglądarkę sprawi, że wszystkie żądania do danej domeny zostaną przekierowane na protokół HTTPS, a jeśli takiej możliwości nie będzie (brak obsługi HTTPs), to przeglądarka powinna wyświetlić błąd i zablokować takowe żądanie, informując […]