upewnij się, że twoja witryna przejdzie test wcag 2.1! roan24

Tworzenie stron internetowych zgodnych ze standardem WCAG 2.1

Wprowadzenie

WCAG 2.1 to najnowszy zestaw dodatkowych kryteriów dostępności na stronie internetowej, które są uznawane przez Międzynarodowe Forum Dyskusyjne (ang. International Forum on Accessible Information Technology Standards – IFACITS). WCAG 2.1 jest rozszerzeniem WCAG 2.0 i jest uważane za prosty i intuicyjny sposób poprawy dostępności stron internetowych dla osób mających problemy ze wzrokiem, słuchem lub ruchami.

WCAG 2.1 został opublikowany 21 czerwca 2018 r., A norma ISO/IEC 40500:2018 została zatwierdzona 7 grudnia 2018 r. WCAG 2.1 jest obsługiwany przez większość popularnych przeglądarek internetowych, w tym Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox i Apple Safari.

Poniżej przedstawiono najważniejsze cechy WCAG 2.1:
-Dodano trzy nowe kryteria dotyczące funkcji interaktywnej (F63-F65), które mają na celu poprawę dostępności funkcji interaktywnych takich jak przyciski, pola tekstowe i formularze.
-Dodano cztery nowe techniki dopuszczalne (G84-G87), które mogą być stosowane do osiągnięcia dwunastu istniejących kryteriów lub do poprawy dostosowania treści do potrzeb odbiorcy.
-Zmodyfikowano pięć istniejących kryteriów tak, aby były bardziej strawne i łatwiejsze w stosowaniu.
-Zmodyfikowano cztery istniejące techniki dopuszczalne tak, aby były bardziej strawne i łatwiejsze w stosowaniu.

Jakie są standardy WCAG 2.1?

WCAG 2.1 to aktualizacja dla WCAG 2.0, która została ogłoszona w marcu 2018 roku. WCAG 2.1 dodało siedem nowych kryteriów sukcesu i wprowadziło pewne zmiany w istniejących kryteriach, aby uwzględnić rozwój technologii i sposoby, w jakie ludzie używają stron internetowych. Standard WCAG określa cztery podstawowe cele dostępności:

· Sprawienie, by treść była dostępna dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

· Zapewnienie, że osoby z niepełnosprawnościami mogą łatwo korzystać z treści;

· Zapewnienie, że osoby z niepełnosprawnościami mają takie samo doświadczenie podczas korzystania ze strony internetowej jak osoby bez niepełnosprawności;

· Zapewnienie, że treść będzie skuteczna dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności przez cały czas.

Jak stworzyć stronę internetową zgodną ze standardem WCAG 2.1?

WCAG 2.1 to nowy standard dla stron internetowych, który został opublikowany w październiku 2018 roku. Standard ten ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do stron internetowych. Aby strona internetowa mogła być uznana za zgodną ze standardem WCAG 2.1, musi spełniać określone kryteria. W tej sekcji omówimy kilka z tych kryteriów i pokażemy, jak można je spełnić.

Koncepcja

WCAG 2.1 to kolejna wersja Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), które określają, jak poprawić dostępność stron internetowych. Koncepcja ta uwzględnia nowe problemy z dostępnością, takie jak brak możliwości dotknięcia ekranu lub ograniczona widoczność, a także stare problemy, takie jak niedostosowane teksty i brak możliwości odtwarzania multimediów. Celem standardu WCAG 2.1 jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do stron internetowych i ich zawartości.

Nawigacja

WCAG 2.1 to przewodnik poziomów A i AA dla stron internetowych, które mają na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do treści. Wynikiem tego jest większa dostępność stron internetowych dla wszystkich, w tym osób starszych, osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych.

Jednym z głównych wymagań jest zapewnienie skutecznej nawigacji przez stronę internetową. Ponieważ osoby niepełnosprawne często korzystają z różnych urządzeń do przeglądania stron internetowych, takich jak ekrany dotykowe, przyciski lub czytniki ekranu, ważne jest, aby umożliwić im łatwe poruszanie się po stronie.

Skuteczna nawigacja oznacza także dostarczanie odpowiednich elementów nawigacyjnych w miejscach oczekiwanych przez użytkowników. Na przykład menu główne powinno być umieszczone w widocznym miejscu na każdej stronie, a także powinno być łatwo klikalne lub dotykalne. Dodatkowe elementy nawigacyjne, takie jak linki do poprzedniej i następnej strony lub formularze wyszukiwania powinny być łatwo dostępne na każdej stronie.

Tekst

Aby mieć stronę internetową zgodną ze standardem WCAG 2.1, należy upewnić się, że tekst na stronie jest czytelny i łatwy do odczytania. Należy także upewnić się, że tekst ma kontrast o odpowiedniej wartości dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Grafika

Przed rozpoczęciem pracy nad stroną internetową, która ma spełniać wymogi WCAG 2.1, warto zapoznać się z podstawami tego standardu. WCAG 2.1 to aktualizacja WCAG 2.0, która dodała nowe wymagania dotyczące dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, słuchowo lub ruchowo. Celem WCAG 2.1 jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystanie z treści na stronach internetowych tak samo, jak osoby pełnosprawne.

Aby zapewnić stronom internetowym dostępność dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, słuchowo lub ruchowo, grafika na stronach internetowych musi być odpowiednio dostosowana. W tym celu stosuje się kody kolorów oraz strukturę i formę treści na stronach internetowych. Poniższe wskazówki pomogą Ci stworzyć strony internetowe zgodne ze standardem WCAG 2.1:

-Użyj odpornych na upadki kompozycji kolorów – Twoja grafika powinna być czytelna dla osób niepełnosprawnych wzrokowo i użytkowników urządzeń mobilnych. Aby to zrobić, użyj trzech lub więcej różnych kolorów do stworzenia swojej grafiki oraz unikaj dużej ilości kontrastujących elementów na ekranie. W przypadku małego tekstu lub elementów o niskim kontraście możesz użyć powiększenia, lub filtrów tekstu, aby umożliwić lepsze ich odczytanie;
-Upewnij się, że każda grafika ma alternatywne teksty – Alternatywne teksty (ang. alt text) służą do opisywania obrazów i elementów graficznych na stronach internetowych dla osób niewidomych lub słabego widzenia oraz dla urządzeń (np. smartfony), które nie mogą wczytać obrazu lub elementu graficznego;
-Unikaj stosowania tylko tekstu – Jeśli Twoja grafika składa się tylko z tekstu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie ona trudna do odczytania przez osoby niewidome lub słabego widzenia;
-Unikaj stosowania animacji – Animacje mogą utrudniać odbiór treści.

Multimedia

multimediami są wszelkiego rodzaju pliki graficzne, audio i video. AbyTwoja strona internetowa mogła być uznana za zgodną ze standardem WCAG 2.1, musisz upewnić się, że wszystkie multimedialne elementy na stronie są dostosowane do potrzeb odbiorców.

Oznacza to, że musisz mieć alternatywne teksty dla wszystkich elementów graficznych, takich jak ikony i przyciski. Alternatywny tekst to krótki opis danego elementu, który ma zostać wyświetlony w przypadku, gdy dany element nie jest widoczny lub niedostępny. W przypadku filmów i audio do Twojej strony internetowej musisz dołączyć napisy lub transkrypcję. Napisy to tekstowy odpowiednik dialogu i/lub efektów dźwiękowych w filmie lub audio. Transkrypcja to całościowa kopiaregularnego tekstu, która pozwala osobom niewidomym i/lub słabowidzącym czytać dialogi i/lub inne istotne informacje zawarte w filmach i audio.

Formularze

Każda strona internetowa powinna być zgodna ze standardem WCAG 2.1, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji. Formularze są jednym z głównych elementów stron internetowych, dlatego ważne jest, aby były one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oto kilka wskazówek:

-Upewnij się, że formularze są czytelne i łatwe do wypełnienia. Użytkownicy powinni mieć możliwość wypełniania formularzy bez pomocy innych osób.

-Unikaj ukrytych polityk i warunków. Niektóre formularze mogą zawierać ukryte polityki lub warunki, które użytkownicy muszą akceptować przed wypełnieniem formularza. Te polityki i warunki powinny być jasno widoczne i łatwe do odczytania.

-Pozwól użytkownikom na wprowadzanie informacji w dowolnym miejscu formularza. Niektóre formularze mogą wymagać od użytkowników wprowadzania informacji tylko w określonej kolejności lub we wskazanych polach. To może być trudne lub niemożliwe dla niektórych osób niepełnosprawnych. Dlatego ważne jest, aby pozwolić im na swobodne wprowadzanie informacji tak, jak to tylko możliwe.

Technologie

Istnieje wiele technologii, które służą do tworzenia stron internetowych zgodnych ze standardem WCAG 2.1. Najważniejszymi z nich to:

HTML5: HTML5 to najnowsza wersja języka hipertekstowego, który jest używany do tworzenia stron internetowych. Jest on zgodny ze standardem WCAG 2.1 poprzez dodanie nowych atrybutów i elementów, które umożliwiają lepszą dostępność stron internetowych.

ARIA: ARIA (Accessible Rich Internet Applications) to specjalna technologia stworzona specjalnie po to, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym lepszy dostęp do stron internetowych. ARIA jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 poprzez dodanie nowych atrybutów i elementów, które umożliwiają lepszą dostępność stron internetowych.

JavaScript: JavaScript to popularny język programowania, który jest często używany do tworzenia nowoczesnych aplikacji webowych. JavaScript może być również użyty do tworzenia rozszerzeń dla przeglądarki internetowej, które mogą poprawić funkcjonalność i dostępność strony internetowej.

CSS: CSS (Cascading Style Sheets) to jeden z najważniejszych języków stosowanych obecnie na stronach internetowych. Służy on do definiowania wizualnego wyglądu strony WWW, a także jej struktury i layoutu. CSS jest również ważnym elementem tworzenia responsywnego designu, co oznacza, że ​​można go dostosować do różnych rozdzielczości ekranu i urządze

Podsumowanie

WCAG 2.1 to skrót od Web Content Accessibility Guidelines 2.1 i jest to najnowszy zbiór wytycznych dostosowania stron internetowych dla osób ze specyficznymi potrzebami dotykającymi ich sposobu surfowania po internecie. Celem tego dokumentu jest przedstawienie podsumowania WCAG 2.1, dzięki czemu można łatwo zrozumieć, co się zmieniło i jakie są nowe funkcje.

jak sprawić, by twoja witryna była zgodna z wcag 2.1 roan24
Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner