University of Guelph

Słaba Dostępność Publicznych Serwisów Internetowych

Dostępność stron internetowych dla osób niepełnosprawnych powinna być w pełni zoptymalizowana od 31 maja 2015 na wszystkich publicznych serwisach. Jak wynika z raportu NIK nie każda instytucja publiczna poradziła sobie z tym zadaniem. Bardzo dużo witryn wymaga wielu poprawek, a co za tym idzie – będą wymagały ogromnych nakładów pracy. Podmioty realizujące zadania publiczne miały 3 lata na dostosowanie swoich stron do osób, które są niepełnosprawne. Miały spełniać ogólnoprzyjęty międzynarodowy standard WCAG 2.0 (web content accessibility guidelines). Ocena stron nie opierała się tylko na wynikach badań ekspertów NIK, ale również na opiniach zwykłych niepełnosprawnych obywateli. Zobaczmy czy słaba dostępność publicznych serwisów internetowych poprawiła się od momentu wprowadzenia standardu WCAG 2.0.

Dostępność stron internetowych a osoby niepełnosprawne

Kontroli dokonano na stronach, z których najczęściej korzystają osoby niepełnosprawne. Jak się okazało na 25 serwisów tylko 2 były odpowiednio zoptymalizowane! Tylko strona Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych była należycie przygotowana. Na reszcie stron NIK stwierdził szereg nieprawidłowości, które mogły nawet uniemożliwić przeglądanie stron przez osoby niepełnosprawne. Raport wziął pod uwagę nie tylko obywateli ze znaczącym stopniem upośledzenia, ale również osoby w podeszłym wieku lub tych z wadą wzroku. Na wielu stronach treść na nich zamieszczona była ciężka do odczytania nawet przez osoby w pełni sprawne.

Strony internetowe powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych Żródło: yoast.com

Najczęściej popełniane błędy przy optymalizacji stron pod osoby niepełnosprawne

Jednym z głównych błędów była źle przygotowana treść na stronie pod programy asystujące, czyli czytniki ekranu – błąd ten wykryto na ponad 90% stron. Drugi główny problem to brak dostępu do strony dla osób, które posługują się samą klawiaturą – tylko 5 stron było do tego przystosowanych. Dodatkowe popełniane błędy to źle przystosowana strona dla osób niedowidzących – zły kontrast między tłem a tekstem. Dlaczego optymalizacja stron sprawiła tak wiele problemów? Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że przyczyną była niedostateczna wiedza osób prowadzących dane strony internetowe oraz późne podjęcie prac z nią związanych.

Rząd postanowił wprowadzić stronę internetową www.obywatel.gov.pl, która ma być ujednoliceniem wszystkich stron rządowych. Strona ta ma posiadać jednolitą szatę graficzną oraz przejrzystą i zrozumiała treść tak, aby osoby niepełnosprawne mogły bez żadnych problemów ją przeglądać. Ma to usprawnić komunikację obywateli z rządem. Strona funkcjonuje już od jakiegoś czasu i cieszy się sporą popularnością.

Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner