WCAG 2.0 dostępność stron internetowych Agencja ROAN24

WCAG 2.0 czyli dostępność stron internetowych

WCAG 2 0 Dostępność Stron Internetowych - ROAN24 Agencja Interaktywna

WCAG 2.0 to sprawa zamiatana pod dywan

„Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526) zobowiązało podmioty realizujące zadania publiczne do dostosowania swoich serwisów internetowych do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines, czyli wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych). Jest to uznany przez większość krajów Europy standard konstruowania witryn internetowych i zarządzania ich treścią.”

Choć minęły już cztery lata to problem jest wciąż jak najbardziej aktualny. Nie można tej kwestii bagatelizować. Problem ten istniał jeszcze wcześniej. Jednak gdy już samo Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (obecnie Ministerstwo Cyfryzacji) postanowiło wziąć się za ten problem, to sprawa musi mieć ogromne znaczenie. WCAG 2.0 to standard nieznany nadal większości stron publicznych. Do czerwca 2015 wszystkie instytucje realizujące zadania publiczne miały przystosować swoje strony do wyżej wymienionego standardu. Nie wiadomo do końca, dlaczego tak wiele organizacji państwowych, publicznych przekłada modernizację strony internetowej w nieskończoność.

Logo Fundacja Widzialni Strony Internetowe Bez Barier - ROAN24 Agencja Interaktywna
Fundacja WIDZIALNI od kilku lat, cyklicznie przeprowadza wspomniany poniżej raport.

Raport Dostępności 2016

Już w marcu 2016 poznamy wyniki raportu, który pokaże ile stron administracji publicznej jest naprawdę dostępnych dla wszystkich. Za raport odpowiada Fundacja Widzialni. To bardzo ciekawa inicjatywa z jej strony. O samej modernizacji serwisów publicznych, według standardu WCAG 2.0, wciąż się mówi, choć raport może pokazać, że niezbyt dobrze ta sytuacja wygląda.

Coroczny raport a WCAG 2.0

Na stronie wyżej wymienionej fundacji czytamy, że raport w 2015 roku wykazał, że WCAG 2.0 spełniało 12,8% stron WWW. W głowie powstaje pytanie: to dużo czy mało? Jednak gdy patrzymy na te niespełna 13% ze świadomością, że proces modernizacji trwa od 2013 roku, to dochodzimy do wniosku, że dostępność stron internetowych w Polsce to istna tragedia. Gdy mówimy już o raporcie warto objaśnić, jak wygląda sposób jego przeprowadzania. Mamy trzy etapy: badanie eksperckie, przetestowanie najważniejszych i głównych elementów serwisu oraz – etap ostatni – testowanie przez konsultantów z niepełnosprawnością.

Na sam koniec suma tych trzech etapów jest porównywana z łączną, możliwą do zdobycia pulą punktów. Na tej podstawie jest wystawiana ocena, według szkolnej skali od 1 do 5. Dla przykładu, w 2014 roku na 109 sprawdzonych serwisów, 3 zdobyły ocenę dobrą. Wyników najnowszego raportu należy spodziewać się już niebawem, bo w marcu. Wtedy właśnie w Sejmie RP odbędzie się konferencja Cyfrowo Wykluczeni.
W ramach ciekawostki możemy dodać, że w bieżącym roku wytypowane zostały strony takie jak www.prezydent.pl, www.sejm.gov.pl czy Narodowe Centrum Nauki (www.ncn.gov.pl).

Strona Internetowa zgodna z WCAG 2.0

ROAN Agencja InterAktywna zajmuje się zarówno modernizacją stron WWW, ale także audytami pod kątem dostępności stron internetowych. Na samym początku dokonujemy bezpłatnej wyceny. Kiedy Klient – zleceniodawca – decyduje się na skorzystanie z naszej oferty, przechodzimy do działania. Finalnie oddajemy do użytku szybką, responsywną stronę, która spełnia wymagania WCAG 2.0.

Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner