Typowe Błędy w WordPressie Jak Naprawić Błędy Przesyłania Plików?

Typowe Błędy w WordPressie Jak Naprawić Błędy Przesyłania Plików?

WordPress Funkcja Filtered Upload

W WordPress niektóre pliki z  rozszerzeniem takimi jak: .zip, exe, .rar, bz2, .xls są zabronione do wysłania do biblioteki mediów ze względów bezpieczeństwa. Ta funkcja jest znana jako „filtered upload„. Czasem się zdarzy, że jednak potrzebujesz umieścić dany plik z określonym rozszerzeniem w bibliotece mediów. Jest na to prosty sposób aby ominąć te zabezpieczenie, poniżej krok po kroku opiszę jak możesz tego dokonać. Typowe Błędy w WordPressie.

Jeden z błędów podczas przesyłania plików w WordPress:

„Nie udało się wysłać pliku „roan.xls” na serwer. Przepraszamy, wysyłanie plików tego typu nie jest dozwolone z powodów związanych z bezpieczeństwem.”

Oznacza to, iż dane rozszerzenie jest zablokowane przed wysłaniem do media w WordPressie.

Rozwiązania Wyłączenia Ominięcia Zabezpieczeń w WordPress

#1: Wyłączenia zabezpieczenia na wszystkie rozszerzenia:

Choć nie zalecamy tego robić to jest jednak sposób, aby wyłączyć całkowicie zabezpieczenia sprawdzenia rozszerzenia, po tym będziesz mógł wysyłać dowolny plik.

Otwórz pliki wp-config.php i dodaj następującą linie:

[php]define(‚ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS’, true);[/php]

Wyłączenia zabezpieczenia na wszystkie rozszerzenia

#2: Wyłączenie zabezpieczenia na wybrane rozszerzenia:

Jest to najlepsze rozwiązanie, gdyż mamy możliwość wybrania jakiego rodzaju rozszerzenie ma być wysłane do biblioteki mediów.

Przechodzimy do wp-content/themes/TWÓJ MOTYW lub MOTYW-POTOMNY/functions.php

[php]function enable_extended_upload ( $mime_types =array() ) {

//Te rozszerzenia plików będą dopuszczone,
//możesz dodać ile chcesz
$mime_types[‚3gp’] = ‚video/3gpp’;
$mime_types[‚zip’] = ‚application/zip’;
$mime_types[‚rtf’] = ‚application/rtf’;
$mime_types[‚ppt’] = ‚application/mspowerpoint’;
$mime_types[‚ps’] = ‚application/postscript’;
$mime_types[‚flv’] = ‚video/x-flv’;

// Możesz także zablokować,
// wybrane typy plików
unset( $mime_types[‚exe’] );
unset( $mime_types[‚bin’] );

return $mime_types;
}

add_filter(‚upload_mimes’, ‚enable_extended_upload’);[/php]

Zadajesz sobie pytanie, ale jak odpowiednio wpisać typ pliku w funkcjach motywu? Już wyjaśniam, potrzeba będzie Ci potrzeba poniżej tabela listy typów.

Lista typów: MIME types / Internet Media Types

NazwaMIME Type / Internet Media TypeRozszerzenie plikuWięcej szczegółów
3D Crossword Pluginapplication/vnd.hzn-3d-crossword.x3dIANA: 3D Crossword Plugin
3GPvideo/3gpp.3gpWikipedia: 3GP
3GP2video/3gpp2.3g2Wikipedia: 3G2
3GPP MSEQ Fileapplication/vnd.mseq.mseqIANA: 3GPP MSEQ File
3M Post It Notesapplication/vnd.3m.post-it-notes.pwnIANA: 3M Post It Notes
3rd Generation Partnership Project – Pic Largeapplication/vnd.3gpp.pic-bw-large.plb3GPP
3rd Generation Partnership Project – Pic Smallapplication/vnd.3gpp.pic-bw-small.psb3GPP
3rd Generation Partnership Project – Pic Varapplication/vnd.3gpp.pic-bw-var.pvb3GPP
3rd Generation Partnership Project – Transaction Capabilities Application Partapplication/vnd.3gpp2.tcap.tcap3GPP
7-Zipapplication/x-7z-compressed.7zWikipedia: 7-Zip
AbiWordapplication/x-abiword.abwWikipedia: AbiWord
Ace Archiveapplication/x-ace-compressed.aceWikipedia: ACE
Active Content Compressionapplication/vnd.americandynamics.acc.accIANA: Active Content Compression
ACU Cobolapplication/vnd.acucobol.acuIANA: ACU Cobol
ACU Cobolapplication/vnd.acucorp.atcIANA: ACU Cobol
Adaptive differential pulse-code modulationaudio/adpcm.adpWikipedia: ADPCM
Adobe (Macropedia) Authorware – Binary Fileapplication/x-authorware-bin.aabWikipedia: Authorware
Adobe (Macropedia) Authorware – Mapapplication/x-authorware-map.aamWikipedia: Authorware
Adobe (Macropedia) Authorware – Segment Fileapplication/x-authorware-seg.aasWikipedia: Authorware
Adobe AIR Applicationapplication/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip.airBuilding AIR Applications
Adobe Flashapplication/x-shockwave-flash.swfWikipedia: Adobe Flash
Adobe Flex Projectapplication/vnd.adobe.fxp.fxpIANA: Adobe Flex Project
Adobe Portable Document Formatapplication/pdf.pdfAdobe PDF
Adobe PostScript Printer Description File Formatapplication/vnd.cups-ppd.ppdIANA: Cups
Adobe Shockwave Playerapplication/x-director.dirWikipedia: Adobe Shockwave Player
Adobe XML Data Packageapplication/vnd.adobe.xdp+xml.xdpWikipedia: XML Data Package
Adobe XML Forms Data Formatapplication/vnd.adobe.xfdf.xfdfWikipedia: XML Portable Document Format
Advanced Audio Coding (AAC)audio/x-aac.aacWikipedia: AAC
Ahead AIR Applicationapplication/vnd.ahead.space.aheadIANA: Ahead AIR Application
AirZip FileSECUREapplication/vnd.airzip.filesecure.azf.azfIANA: AirZip
AirZip FileSECUREapplication/vnd.airzip.filesecure.azs.azsIANA: AirZip
Amazon Kindle eBook formatapplication/vnd.amazon.ebook.azwKindle Direct Publishing
AmigaDEapplication/vnd.amiga.ami.amiIANA: Amiga
Andrew Toolkitapplication/andrew-insetN/AIANA – Andrew Inset
Android Package Archiveapplication/vnd.android.package-archive.apkWikipedia: APK File Format
ANSER-WEB Terminal Client – Certificate Issueapplication/vnd.anser-web-certificate-issue-initiation.ciiIANA: ANSWER-WEB
ANSER-WEB Terminal Client – Web Funds Transferapplication/vnd.anser-web-funds-transfer-initiation.ftiIANA: ANSWER-WEB
Antix Game Playerapplication/vnd.antix.game-component.atxIANA: Antix Game Component
Apple Installer Packageapplication/vnd.apple.installer+xml.mpkgIANA: Apple Installer
Applixwareapplication/applixware.awVistasource
Archipelago Lesson Playerapplication/vnd.hhe.lesson-player.lesIANA: Archipelago Lesson Player
Arista Networks Software Imageapplication/vnd.aristanetworks.swi.swiIANA: Arista Networks Software Image
Assembler Source Filetext/x-asm.sWikipedia: Assembly
Atom Publishing Protocolapplication/atomcat+xml.atomcatRFC 5023
Atom Publishing Protocol Service Documentapplication/atomsvc+xml.atomsvcRFC 5023
Atom Syndication Formatapplication/atom+xml.atom, .xmlRFC 4287
Attribute Certificateapplication/pkix-attr-cert.acRFC 5877
Audio Interchange File Formataudio/x-aiff.aifWikipedia: Audio Interchange File Format
Audio Video Interleave (AVI)video/x-msvideo.aviWikipedia: AVI
Audiographapplication/vnd.audiograph.aepIANA: Audiograph
AutoCAD DXFimage/vnd.dxf.dxfWikipedia: AutoCAD DXF
Autodesk Design Web Format (DWF)model/vnd.dwf.dwfWikipedia: Design Web Format
BAS Partitur Formattext/plain-bas.parPhonetik BAS
Binary CPIO Archiveapplication/x-bcpio.bcpioWikipedia: cpio
Binary Dataapplication/octet-stream.bin
Bitmap Image Fileimage/bmp.bmpWikipedia: BMP File Format
BitTorrentapplication/x-bittorrent.torrentWikipedia: BitTorrent
Blackberry COD Fileapplication/vnd.rim.cod.cod
Blueice Research Multipassapplication/vnd.blueice.multipass.mpmIANA: Multipass
BMI Drawing Data Interchangeapplication/vnd.bmi.bmiIANA: BMI
Bourne Shell Scriptapplication/x-sh.shWikipedia: Bourne Shell
BTIFimage/prs.btif.btifIANA: BTIF
BusinessObjectsapplication/vnd.businessobjects.repIANA: BusinessObjects
Bzip Archiveapplication/x-bzip.bzWikipedia: Bzip
Bzip2 Archiveapplication/x-bzip2.bz2Wikipedia: Bzip
C Shell Scriptapplication/x-csh.cshWikipedia: C Shell
C Source Filetext/x-c.cWikipedia: C Programming Language
CambridgeSoft Chem Drawapplication/vnd.chemdraw+xml.cdxmlIANA: Chem Draw
Cascading Style Sheets (CSS)text/css.cssWikipedia: CSS
ChemDraw eXchange filechemical/x-cdx.cdxChemDraw eXchange file
Chemical Markup Languagechemical/x-cml.cmlWikipedia: Chemical Markup Language
Chemical Style Markup Languagechemical/x-csml.csmlWikipedia: Chemical Style Markup Language
CIM Databaseapplication/vnd.contact.cmsg.cdbcmsgIANA: CIM Database
Claymore Data Filesapplication/vnd.claymore.claIANA: Claymore
Clonk Gameapplication/vnd.clonk.c4group.c4gIANA: Clonk
Close Captioning – Subtitleimage/vnd.dvb.subtitle.subWikipedia: Closed Captioning
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Capabilityapplication/cdmi-capability.cdmiaRFC 6208
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Contaimerapplication/cdmi-container.cdmicRFC 6209
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Domainapplication/cdmi-domain.cdmidRFC 6210
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Objectapplication/cdmi-object.cdmioRFC 6211
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Queueapplication/cdmi-queue.cdmiqRFC 6212
ClueTrust CartoMobile – Configapplication/vnd.cluetrust.cartomobile-config.c11amcIANA: CartoMobile
ClueTrust CartoMobile – Config Packageapplication/vnd.cluetrust.cartomobile-config-pkg.c11amzIANA: CartoMobile
CMU Imageimage/x-cmu-raster.ras
COLLADAmodel/vnd.collada+xml.daeIANA: COLLADA
Comma-Seperated Valuestext/csv.csvWikipedia: CSV
Compact Proapplication/mac-compactpro.cptCompact Pro
Compiled Wireless Markup Language (WMLC)application/vnd.wap.wmlc.wmlcIANA: WMLC
Computer Graphics Metafileimage/cgm.cgmWikipedia: Computer Graphics Metafile
CoolTalkx-conference/x-cooltalk.iceWikipedia: CoolTalk
Corel Metafile Exchange (CMX)image/x-cmx.cmxWikipedia: CorelDRAW
CorelXARAapplication/vnd.xara.xarIANA: CorelXARA
CosmoCallerapplication/vnd.cosmocaller.cmcIANA: CosmoCaller
CPIO Archiveapplication/x-cpio.cpioWikipedia: cpio
CrickSoftware – Clickerapplication/vnd.crick.clicker.clkxIANA: Clicker
CrickSoftware – Clicker – Keyboardapplication/vnd.crick.clicker.keyboard.clkkIANA: Clicker
CrickSoftware – Clicker – Paletteapplication/vnd.crick.clicker.palette.clkpIANA: Clicker
CrickSoftware – Clicker – Templateapplication/vnd.crick.clicker.template.clktIANA: Clicker
CrickSoftware – Clicker – Wordbankapplication/vnd.crick.clicker.wordbank.clkwIANA: Clicker
Critical Tools – PERT Chart EXPERTapplication/vnd.criticaltools.wbs+xml.wbsIANA: Critical Tools
CryptoNoteapplication/vnd.rig.cryptonote.cryptonoteIANA: CryptoNote
Crystallographic Interchange Formatchemical/x-cif.cifCrystallographic Interchange Format
CrystalMaker Data Formatchemical/x-cmdf.cmdfCrystalMaker Data Format
CU-SeeMeapplication/cu-seeme.cuWhite Pine
CU-Writerapplication/prs.cww.cww
Curl – Applettext/vnd.curl.curlCurl Applet
Curl – Detached Applettext/vnd.curl.dcurl.dcurlCurl Detached Applet
Curl – Manifest Filetext/vnd.curl.mcurl.mcurlCurl Manifest File
Curl – Source Codetext/vnd.curl.scurl.scurlCurl Source Code
CURL Appletapplication/vnd.curl.car.carIANA: CURL Applet
CURL Appletapplication/vnd.curl.pcurl.pcurlIANA: CURL Applet
CustomMenuapplication/vnd.yellowriver-custom-menu.cmpIANA: CustomMenu
Data Structure for the Security Suitability of Cryptographic Algorithmsapplication/dssc+der.dsscRFC 5698
Data Structure for the Security Suitability of Cryptographic Algorithmsapplication/dssc+xml.xdsscRFC 5698
Debian Packageapplication/x-debian-package.debWikipedia: Debian Package
DECE Audioaudio/vnd.dece.audio.uvaIANA: Dece Audio
DECE Graphicimage/vnd.dece.graphic.uviIANA: DECE Graphic
DECE High Definition Videovideo/vnd.dece.hd.uvhIANA: DECE HD Video
DECE Mobile Videovideo/vnd.dece.mobile.uvmIANA: DECE Mobile Video
DECE MP4video/vnd.uvvu.mp4.uvuIANA: DECE MP4
DECE PD Videovideo/vnd.dece.pd.uvpIANA: DECE PD Video
DECE SD Videovideo/vnd.dece.sd.uvsIANA: DECE SD Video
DECE Videovideo/vnd.dece.video.uvvIANA: DECE Video
Device Independent File Format (DVI)application/x-dvi.dviWikipedia: DVI
Digital Siesmograph Networks – SEED Datafilesapplication/vnd.fdsn.seed.seedIANA: SEED
Digital Talking Bookapplication/x-dtbook+xml.dtbWikipedia: EPUB
Digital Talking Book – Resource Fileapplication/x-dtbresource+xml.resDigital Talking Book
Digital Video Broadcastingapplication/vnd.dvb.ait.aitIANA: Digital Video Broadcasting
Digital Video Broadcastingapplication/vnd.dvb.service.svcIANA: Digital Video Broadcasting
Digital Winds Musicaudio/vnd.digital-winds.eolIANA: Digital Winds
DjVuimage/vnd.djvu.djvuWikipedia: DjVu
Document Type Definitionapplication/xml-dtd.dtdW3C DTD
Dolby Meridian Lossless Packingapplication/vnd.dolby.mlp.mlpIANA: Dolby Meridian Lossless Packing
Doom Video Gameapplication/x-doom.wadWikipedia: Doom WAD
DPGraphapplication/vnd.dpgraph.dpgIANA: DPGraph
DRA Audioaudio/vnd.dra.draIANA: DRA
DreamFactoryapplication/vnd.dreamfactory.dfacIANA: DreamFactory
DTS Audioaudio/vnd.dts.dtsIANA: DTS
DTS High Definition Audioaudio/vnd.dts.hd.dtshdIANA: DTS HD
DWG Drawingimage/vnd.dwg.dwgWikipedia: DWG
DynaGeoapplication/vnd.dynageo.geoIANA: DynaGeo
ECMAScriptapplication/ecmascript.esECMA-357
EcoWin Chartapplication/vnd.ecowin.chart.magIANA: EcoWin Chart
EDMICS 2000image/vnd.fujixerox.edmics-mmr.mmrIANA: EDMICS 2000
EDMICS 2000image/vnd.fujixerox.edmics-rlc.rlcIANA: EDMICS 2000
Efficient XML Interchangeapplication/exi.exiEfficient XML Interchange (EXI) Best Practices
EFI Proteusapplication/vnd.proteus.magazine.mgzIANA: EFI Proteus
Electronic Publicationapplication/epub+zip.epubWikipedia: EPUB
Email Messagemessage/rfc822.emlRFC 2822
Enliven Viewerapplication/vnd.enliven.nmlIANA: Enliven Viewer
Express by Infoseekapplication/vnd.is-xpr.xprIANA: Express by Infoseek
eXtended Image File Format (XIFF)image/vnd.xiff.xifIANA: XIFF
Extensible Forms Description Languageapplication/vnd.xfdl.xfdlIANA: Extensible Forms Description Language
Extensible MultiModal Annotationapplication/emma+xml.emmaEMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language
EZPix Secure Photo Albumapplication/vnd.ezpix-album.ez2IANA: EZPix Secure Photo Album
EZPix Secure Photo Albumapplication/vnd.ezpix-package.ez3IANA: EZPix Secure Photo Album
FAST Search & Transfer ASAimage/vnd.fst.fstIANA: FAST Search & Transfer ASA
FAST Search & Transfer ASAvideo/vnd.fvt.fvtIANA: FVT
FastBid Sheetimage/vnd.fastbidsheet.fbsIANA: FastBid Sheet
FCS Express Layout Linkapplication/vnd.denovo.fcselayout-link.fe_launchIANA: FCS Express Layout Link
Flash Videovideo/x-f4v.f4vWikipedia: Flash Video
Flash Videovideo/x-flv.flvWikipedia: Flash Video
FlashPiximage/vnd.fpx.fpxIANA: FPX
FlashPiximage/vnd.net-fpx.npxIANA: FPX
FLEXSTORtext/vnd.fmi.flexstor.flxIANA: FLEXSTOR
FLI/FLC Animation Formatvideo/x-fli.fliFLI/FLC Animation Format
FluxTime Clipapplication/vnd.fluxtime.clip.ftcIANA: FluxTime Clip
Forms Data Formatapplication/vnd.fdf.fdfIANA: Forms Data Format
Fortran Source Filetext/x-fortran.fWikipedia: Fortran
FrameMaker Interchange Formatapplication/vnd.mif.mifIANA: FrameMaker Interchange Format
FrameMaker Normal Formatapplication/vnd.framemaker.fmIANA: FrameMaker
FreeHand MXimage/x-freehand.fhWikipedia: Macromedia Freehand
Friendly Software Corporationapplication/vnd.fsc.weblaunch.fscIANA: Friendly Software Corporation
Frogans Playerapplication/vnd.frogans.fnc.fncIANA: Frogans Player
Frogans Playerapplication/vnd.frogans.ltf.ltfIANA: Frogans Player
Fujitsu – Xerox 2D CAD Dataapplication/vnd.fujixerox.ddd.dddIANA: Fujitsu DDD
Fujitsu – Xerox DocuWorksapplication/vnd.fujixerox.docuworks.xdwIANA: Docuworks
Fujitsu – Xerox DocuWorks Binderapplication/vnd.fujixerox.docuworks.binder.xbdIANA: Docuworks Binder
Fujitsu Oasysapplication/vnd.fujitsu.oasys.oasIANA: Fujitsu Oasys
Fujitsu Oasysapplication/vnd.fujitsu.oasys2.oa2IANA: Fujitsu Oasys
Fujitsu Oasysapplication/vnd.fujitsu.oasys3.oa3IANA: Fujitsu Oasys
Fujitsu Oasysapplication/vnd.fujitsu.oasysgp.fg5IANA: Fujitsu Oasys
Fujitsu Oasysapplication/vnd.fujitsu.oasysprs.bh2IANA: Fujitsu Oasys
FutureSplash Animatorapplication/x-futuresplash.splWikipedia: FutureSplash Animator
FuzzySheetapplication/vnd.fuzzysheet.fzsIANA: FuzySheet
G3 Fax Imageimage/g3fax.g3Wikipedia: G3 Fax Image
GameMaker ActiveXapplication/vnd.gmx.gmxIANA: GameMaker ActiveX
Gen-Trix Studiomodel/vnd.gtw.gtwIANA: GTW
Genomatix Tuxedo Frameworkapplication/vnd.genomatix.tuxedo.txdIANA: Genomatix Tuxedo Framework
GeoGebraapplication/vnd.geogebra.file.ggbIANA: GeoGebra
GeoGebraapplication/vnd.geogebra.tool.ggtIANA: GeoGebra
Geometric Description Language (GDL)model/vnd.gdl.gdlIANA: GDL
GeoMetry Explorerapplication/vnd.geometry-explorer.gexIANA: GeoMetry Explorer
GEONExT and JSXGraphapplication/vnd.geonext.gxtIANA: GEONExT and JSXGraph
GeoplanWapplication/vnd.geoplan.g2wIANA: GeoplanW
GeospacWapplication/vnd.geospace.g3wIANA: GeospacW
Ghostscript Fontapplication/x-font-ghostscript.gsfWikipedia: Ghostscript
Glyph Bitmap Distribution Formatapplication/x-font-bdf.bdfWikipedia: Glyph Bitmap Distribution Format
GNU Tar Filesapplication/x-gtar.gtarGNU Tar
GNU Texinfo Documentapplication/x-texinfo.texinfoWikipedia: Texinfo
Gnumericapplication/x-gnumeric.gnumericWikipedia: Gnumeric
Google Earth – KMLapplication/vnd.google-earth.kml+xml.kmlIANA: Google Earth
Google Earth – Zipped KMLapplication/vnd.google-earth.kmz.kmzIANA: Google Earth
GrafEqapplication/vnd.grafeq.gqfIANA: GrafEq
Graphics Interchange Formatimage/gif.gifWikipedia: Graphics Interchange Format
Graphviztext/vnd.graphviz.gvIANA: Graphviz
Groove – Accountapplication/vnd.groove-account.gacIANA: Groove
Groove – Helpapplication/vnd.groove-help.ghfIANA: Groove
Groove – Identity Messageapplication/vnd.groove-identity-message.gimIANA: Groove
Groove – Injectorapplication/vnd.groove-injector.grvIANA: Groove
Groove – Tool Messageapplication/vnd.groove-tool-message.gtmIANA: Groove
Groove – Tool Templateapplication/vnd.groove-tool-template.tplIANA: Groove
Groove – Vcardapplication/vnd.groove-vcard.vcgIANA: Groove
H.261video/h261.h261Wikipedia: H.261
H.263video/h263.h263Wikipedia: H.263
H.264video/h264.h264Wikipedia: H.264
Hewlett Packard Instant Deliveryapplication/vnd.hp-hpid.hpidIANA: Hewlett Packard Instant Delivery
Hewlett-Packard’s WebPrintSmartapplication/vnd.hp-hps.hpsIANA: Hewlett-Packard’s WebPrintSmart
Hierarchical Data Formatapplication/x-hdf.hdfWikipedia: Hierarchical Data Format
Hit’n’Mixaudio/vnd.rip.ripIANA: Hit’n’Mix
Homebanking Computer Interface (HBCI)application/vnd.hbci.hbciIANA: HBCI
HP Indigo Digital Press – Job Layout Languateapplication/vnd.hp-jlyt.jltIANA: HP Job Layout Language
HP Printer Command Languageapplication/vnd.hp-pcl.pclIANA: HP Printer Command Language
HP-GL/2 and HP RTLapplication/vnd.hp-hpgl.hpglIANA: HP-GL/2 and HP RTL
HV Scriptapplication/vnd.yamaha.hv-script.hvsIANA: HV Script
HV Voice Dictionaryapplication/vnd.yamaha.hv-dic.hvdIANA: HV Voice Dictionary
HV Voice Parameterapplication/vnd.yamaha.hv-voice.hvpIANA: HV Voice Parameter
Hydrostatix Master Suiteapplication/vnd.hydrostatix.sof-data.sfd-hdstxIANA: Hydrostatix Master Suite
Hyperstudioapplication/hyperstudio.stkIANA – Hyperstudio
Hypertext Application Languageapplication/vnd.hal+xml.halIANA: HAL
HyperText Markup Language (HTML)text/html.htmlWikipedia: HTML
IBM DB2 Rights Managerapplication/vnd.ibm.rights-management.irmIANA: IBM DB2 Rights Manager
IBM Electronic Media Management System – Secure Containerapplication/vnd.ibm.secure-container.scIANA: EMMS
iCalendartext/calendar.icsWikipedia: iCalendar
ICC profileapplication/vnd.iccprofile.iccIANA: ICC profile
Icon Imageimage/x-icon.icoWikipedia: ICO File Format
igLoaderapplication/vnd.igloader.iglIANA: igLoader
Image Exchange Formatimage/ief.iefRFC 1314
ImmerVision PURE Playersapplication/vnd.immervision-ivp.ivpIANA: ImmerVision PURE Players
ImmerVision PURE Playersapplication/vnd.immervision-ivu.ivuIANA: ImmerVision PURE Players
IMS Networksapplication/reginfo+xml.rif
In3D – 3DMLtext/vnd.in3d.3dml.3dmlIANA: In3D
In3D – 3DMLtext/vnd.in3d.spot.spotIANA: In3D
Initial Graphics Exchange Specification (IGES)model/iges.igsWikipedia: IGES
Interactive Geometry Softwareapplication/vnd.intergeo.i2gIANA: Interactive Geometry Software
Interactive Geometry Software Cinderellaapplication/vnd.cinderella.cdyIANA: Cinderella
Intercon FormNetapplication/vnd.intercon.formnet.xpwIANA: Intercon FormNet
International Society for Advancement of Cytometryapplication/vnd.isac.fcs.fcsIANA: International Society for Advancement of Cytometry
Internet Protocol Flow Information Exportapplication/ipfix.ipfixRFC 3917
Internet Public Key Infrastructure – Certificateapplication/pkix-cert.cerRFC 2585
Internet Public Key Infrastructure – Certificate Management Protocoleapplication/pkixcmp.pkiRFC 2585
Internet Public Key Infrastructure – Certificate Revocation Listsapplication/pkix-crl.crlRFC 2585
Internet Public Key Infrastructure – Certification Pathapplication/pkix-pkipath.pkipathRFC 2585
IOCOM Visimeetapplication/vnd.insors.igm.igmIANA: IOCOM Visimeet
IP Unplugged Roaming Clientapplication/vnd.ipunplugged.rcprofile.rcprofileIANA: IP Unplugged Roaming Client
iRepository / Lucidoc Editorapplication/vnd.irepository.package+xml.irpIANA: iRepository / Lucidoc Editor
J2ME App Descriptortext/vnd.sun.j2me.app-descriptor.jadIANA: J2ME App Descriptor
Java Archiveapplication/java-archive.jarWikipedia: JAR file format
Java Bytecode Fileapplication/java-vm.classWikipedia: Java Bytecode
Java Network Launching Protocolapplication/x-java-jnlp-file.jnlpWikipedia: Java Web Start
Java Serialized Objectapplication/java-serialized-object.serJava Serialization API
Java Source Filetext/x-java-source,java.javaWikipedia: Java
JavaScriptapplication/javascript.jsJavaScript
JavaScript Object Notation (JSON)application/json.jsonWikipedia: JSON
Joda Archiveapplication/vnd.joost.joda-archive.jodaIANA: Joda Archive
JPEG 2000 Compound Image File Formatvideo/jpm.jpmIANA: JPM
JPEG Imageimage/jpeg.jpeg, .jpgRFC 1314
JPEG Image (Citrix client)image/x-citrix-jpeg.jpeg, .jpgRFC 1314
JPEG Image (Progressive)image/pjpeg.pjpegJPEG image compression FAQ
JPGVideovideo/jpeg.jpgvRFC 3555
Kahootzapplication/vnd.kahootz.ktzIANA: Kahootz
Karaoke on Chipnuts Chipsetsapplication/vnd.chipnuts.karaoke-mmd.mmdIANA: Chipnuts Karaoke
KDE KOffice Office Suite – Karbonapplication/vnd.kde.karbon.karbonIANA: KDE KOffice Office Suite
KDE KOffice Office Suite – KChartapplication/vnd.kde.kchart.chrtIANA: KDE KOffice Office Suite
KDE KOffice Office Suite – Kformulaapplication/vnd.kde.kformula.kfoIANA: KDE KOffice Office Suite
KDE KOffice Office Suite – Kivioapplication/vnd.kde.kivio.flwIANA: KDE KOffice Office Suite
KDE KOffice Office Suite – Kontourapplication/vnd.kde.kontour.konIANA: KDE KOffice Office Suite
KDE KOffice Office Suite – Kpresenterapplication/vnd.kde.kpresenter.kprIANA: KDE KOffice Office Suite
KDE KOffice Office Suite – Kspreadapplication/vnd.kde.kspread.kspIANA: KDE KOffice Office Suite
KDE KOffice Office Suite – Kwordapplication/vnd.kde.kword.kwdIANA: KDE KOffice Office Suite
Kenamea Appapplication/vnd.kenameaapp.htkeIANA: Kenamea App
Kidspirationapplication/vnd.kidspiration.kiaIANA: Kidspiration
Kinar Applicationsapplication/vnd.kinar.kneIANA: Kina Applications
Kodak Storyshareapplication/vnd.kodak-descriptor.sseIANA: Kodak Storyshare
Laser App Enterpriseapplication/vnd.las.las+xml.lasxmlIANA: Laser App Enterprise
LaTeXapplication/x-latex.latexWikipedia: LaTeX
Life Balance – Desktop Editionapplication/vnd.llamagraphics.life-balance.desktop.lbdIANA: Life Balance
Life Balance – Exchange Formatapplication/vnd.llamagraphics.life-balance.exchange+xml.lbeIANA: Life Balance
Lightspeed Audio Labapplication/vnd.jam.jamIANA: Lightspeed Audio Lab
Lotus 1-2-3application/vnd.lotus-1-2-3.123IANA: Lotus 1-2-3
Lotus Approachapplication/vnd.lotus-approach.aprIANA: Lotus Approach
Lotus Freelanceapplication/vnd.lotus-freelance.preIANA: Lotus Freelance
Lotus Notesapplication/vnd.lotus-notes.nsfIANA: Lotus Notes
Lotus Organizerapplication/vnd.lotus-organizer.orgIANA: Lotus Organizer
Lotus Screencamapplication/vnd.lotus-screencam.scmIANA: Lotus Screencam
Lotus Wordproapplication/vnd.lotus-wordpro.lwpIANA: Lotus Wordpro
Lucent Voiceaudio/vnd.lucent.voice.lvpIANA: Lucent Voice
M3U (Multimedia Playlist)audio/x-mpegurl.m3uWikipedia: M3U
M4vvideo/x-m4v.m4vWikipedia: M4v
Macintosh BinHex 4.0application/mac-binhex40.hqxMacMIME
MacPorts Port Systemapplication/vnd.macports.portpkg.portpkgIANA: MacPorts Port System
MapGuide DBXMLapplication/vnd.osgeo.mapguide.package.mgpIANA: MapGuide DBXML
MARC Formatsapplication/marc.mrcRFC 2220
MARC21 XML Schemaapplication/marcxml+xml.mrcxRFC 6207
Material Exchange Formatapplication/mxf.mxfRFC 4539
Mathematica Notebook Playerapplication/vnd.wolfram.player.nbpIANA: Mathematica Notebook Player
Mathematica Notebooksapplication/mathematica.maIANA – Mathematica
Mathematical Markup Languageapplication/mathml+xml.mathmlW3C Math Home
Mbox database filesapplication/mbox.mboxRFC 4155
MedCalcapplication/vnd.medcalcdata.mc1IANA: MedCalc
Media Server Control Markup Languageapplication/mediaservercontrol+xml.mscmlRFC 5022
MediaRemoteapplication/vnd.mediastation.cdkey.cdkeyIANA: MediaRemote
Medical Waveform Encoding Formatapplication/vnd.mfer.mwfIANA: Medical Waveform Encoding Format
Melody Format for Mobile Platformapplication/vnd.mfmp.mfmIANA: Melody Format for Mobile Platform
Mesh Data Typemodel/mesh.mshRFC 2077
Metadata Authority Description Schemaapplication/mads+xml.madsRFC 6207
Metadata Encoding and Transmission Standardapplication/mets+xml.metsRFC 6207
Metadata Object Description Schemaapplication/mods+xml.modsRFC 6207
Metalinkapplication/metalink4+xml.meta4Wikipedia: Metalink
Micro CADAM Helix D&Dapplication/vnd.mcd.mcdIANA: Micro CADAM Helix D&D
Micrografxapplication/vnd.micrografx.flo.floIANA: Micrografx
Micrografx iGrafx Professionalapplication/vnd.micrografx.igx.igxIANA: Micrografx
MICROSEC e-Szign¢application/vnd.eszigno3+xml.es3IANA: MICROSEC e-Szign¢
Microsoft Accessapplication/x-msaccess.mdbWikipedia: Microsoft Access
Microsoft Advanced Systems Format (ASF)video/x-ms-asf.asfWikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
Microsoft Applicationapplication/x-msdownload.exeWikipedia: EXE
Microsoft Artgalryapplication/vnd.ms-artgalry.cilIANA: MS Artgalry
Microsoft Cabinet Fileapplication/vnd.ms-cab-compressed.cabIANA: MS Cabinet File
Microsoft Class Serverapplication/vnd.ms-ims.imsIANA: MS Class Server
Microsoft ClickOnceapplication/x-ms-application.applicationWikipedia: ClickOnce
Microsoft Clipboard Clipapplication/x-msclip.clpWikipedia: Clipboard
Microsoft Document Imaging Formatimage/vnd.ms-modi.mdiWikipedia: Microsoft Document Image Format
Microsoft Embedded OpenTypeapplication/vnd.ms-fontobject.eotIANA: MS Embedded OpenType
Microsoft Excelapplication/vnd.ms-excel.xlsIANA: MS Excel
Microsoft Excel – Add-In Fileapplication/vnd.ms-excel.addin.macroenabled.12.xlamIANA: MS Excel
Microsoft Excel – Binary Workbookapplication/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12.xlsbIANA: MS Excel
Microsoft Excel – Macro-Enabled Template Fileapplication/vnd.ms-excel.template.macroenabled.12.xltmIANA: MS Excel
Microsoft Excel – Macro-Enabled Workbookapplication/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12.xlsmIANA: MS Excel
Microsoft Html Help Fileapplication/vnd.ms-htmlhelp.chmIANA:MS Html Help File
Microsoft Information Cardapplication/x-mscardfile.crdWikipedia: Information Card
Microsoft Learning Resource Moduleapplication/vnd.ms-lrm.lrmIANA: MS Learning Resource Module
Microsoft MediaViewapplication/x-msmediaview.mvbWindows Help
Microsoft Moneyapplication/x-msmoney.mnyWikipedia: Microsoft Money
Microsoft Office – OOXML – Presentationapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation.pptxIANA: OOXML – Presentation
Microsoft Office – OOXML – Presentation (Slide)application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide.sldxIANA: OOXML – Presentation
Microsoft Office – OOXML – Presentation (Slideshow)application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow.ppsxIANA: OOXML – Presentation
Microsoft Office – OOXML – Presentation Templateapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template.potxIANA: OOXML – Presentation Template
Microsoft Office – OOXML – Spreadsheetapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsxIANA: OOXML – Spreadsheet
Microsoft Office – OOXML – Spreadsheet Templateapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template.xltxIANA: OOXML – Spreadsheet Template
Microsoft Office – OOXML – Word Documentapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.docxIANA: OOXML – Word Document
Microsoft Office – OOXML – Word Document Templateapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template.dotxIANA: OOXML – Word Document Template
Microsoft Office Binderapplication/x-msbinder.obdWikipedia: Microsoft Shared Tools
Microsoft Office System Release Themeapplication/vnd.ms-officetheme.thmxIANA: MS Office System Release Theme
Microsoft OneNoteapplication/onenote.onetocMS OneNote 2010
Microsoft PlayReady Ecosystemaudio/vnd.ms-playready.media.pya.pyaIANA: Microsoft PlayReady Ecosystem
Microsoft PlayReady Ecosystem Videovideo/vnd.ms-playready.media.pyv.pyvIANA: Microsoft PlayReady Ecosystem
Microsoft PowerPointapplication/vnd.ms-powerpoint.pptIANA: MS PowerPoint
Microsoft PowerPoint – Add-in fileapplication/vnd.ms-powerpoint.addin.macroenabled.12.ppamIANA: MS PowerPoint
Microsoft PowerPoint – Macro-Enabled Open XML Slideapplication/vnd.ms-powerpoint.slide.macroenabled.12.sldmIANA: MS PowerPoint
Microsoft PowerPoint – Macro-Enabled Presentation Fileapplication/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroenabled.12.pptmIANA: MS PowerPoint
Microsoft PowerPoint – Macro-Enabled Slide Show Fileapplication/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroenabled.12.ppsmIANA: MS PowerPoint
Microsoft PowerPoint – Macro-Enabled Template Fileapplication/vnd.ms-powerpoint.template.macroenabled.12.potmIANA: MS PowerPoint
Microsoft Projectapplication/vnd.ms-project.mppIANA: MS PowerPoint
Microsoft Publisherapplication/x-mspublisher.pubWikipedia: Microsoft Publisher
Microsoft Schedule+application/x-msschedule.scdWikipedia: Microsoft Schedule Plus
Microsoft Silverlightapplication/x-silverlight-app.xapWikipedia: Silverlight
Microsoft Trust UI Provider – Certificate Trust Linkapplication/vnd.ms-pki.stl.stlIANA: MS Trust UI Provider
Microsoft Trust UI Provider – Security Catalogapplication/vnd.ms-pki.seccat.catIANA: MS Trust UI Provider
Microsoft Visioapplication/vnd.visio.vsdIANA: Visio
Microsoft Visio 2013application/vnd.visio2013.vsdxIANA: Visio
Microsoft Windows Mediavideo/x-ms-wm.wmWikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
Microsoft Windows Media Audioaudio/x-ms-wma.wmaWikipedia: Windows Media Audio
Microsoft Windows Media Audio Redirectoraudio/x-ms-wax.waxWindows Media Metafiles
Microsoft Windows Media Audio/Video Playlistvideo/x-ms-wmx.wmxWikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
Microsoft Windows Media Player Download Packageapplication/x-ms-wmd.wmdWikipedia: Windows Media Player
Microsoft Windows Media Player Playlistapplication/vnd.ms-wpl.wplIANA: MS Windows Media Player Playlist
Microsoft Windows Media Player Skin Packageapplication/x-ms-wmz.wmzWikipedia: Windows Media Player
Microsoft Windows Media Videovideo/x-ms-wmv.wmvWikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
Microsoft Windows Media Video Playlistvideo/x-ms-wvx.wvxWikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
Microsoft Windows Metafileapplication/x-msmetafile.wmfWikipedia: Windows Metafile
Microsoft Windows Terminal Servicesapplication/x-msterminal.trmWikipedia: Terminal Server
Microsoft Wordapplication/msword.docWikipedia: Microsoft Word
Microsoft Word – Macro-Enabled Documentapplication/vnd.ms-word.document.macroenabled.12.docmIANA: MS Word
Microsoft Word – Macro-Enabled Templateapplication/vnd.ms-word.template.macroenabled.12.dotmIANA: MS Word
Microsoft Wordpadapplication/x-mswrite.wriWikipedia: Wordpad
Microsoft Worksapplication/vnd.ms-works.wpsIANA: MS Works
Microsoft XAML Browser Applicationapplication/x-ms-xbap.xbapWikipedia: XAML Browser
Microsoft XML Paper Specificationapplication/vnd.ms-xpsdocument.xpsIANA: MS XML Paper Specification
MIDI – Musical Instrument Digital Interfaceaudio/midi.midWikipedia: MIDI
MiniPayapplication/vnd.ibm.minipay.mpyIANA: MiniPay
MO:DCA-Papplication/vnd.ibm.modcap.afpIANA: MO:DCA-P
Mobile Information Device Profileapplication/vnd.jcp.javame.midlet-rms.rmsIANA: Mobile Information Device Profile
MobileTVapplication/vnd.tmobile-livetv.tmoIANA: MobileTV
Mobipocketapplication/x-mobipocket-ebook.prcWikipedia: Mobipocket
Mobius Management Systems – Basket fileapplication/vnd.mobius.mbk.mbkIANA: Mobius Management Systems
Mobius Management Systems – Distribution Databaseapplication/vnd.mobius.dis.disIANA: Mobius Management Systems
Mobius Management Systems – Policy Definition Language Fileapplication/vnd.mobius.plc.plcIANA: Mobius Management Systems
Mobius Management Systems – Query Fileapplication/vnd.mobius.mqy.mqyIANA: Mobius Management Systems
Mobius Management Systems – Script Languageapplication/vnd.mobius.msl.mslIANA: Mobius Management Systems
Mobius Management Systems – Topic Index Fileapplication/vnd.mobius.txf.txfIANA: Mobius Management Systems
Mobius Management Systems – UniversalArchiveapplication/vnd.mobius.daf.dafIANA: Mobius Management Systems
mod_fly / fly.cgitext/vnd.fly.flyIANA: Fly
Mophun Certificateapplication/vnd.mophun.certificate.mpcIANA: Mophun Certificate
Mophun VMapplication/vnd.mophun.application.mpnIANA: Mophun VM
Motion JPEG 2000video/mj2.mj2IANA: MJ2
MPEG Audioaudio/mpeg.mpgaWikipedia: MPGA
MPEG Urlvideo/vnd.mpegurl.mxuIANA: MPEG Url
MPEG Videovideo/mpeg.mpegWikipedia: MPEG
MPEG-21application/mp21.m21Wikipedia: MPEG-21
MPEG-4 Audioaudio/mp4.mp4aWikipedia: MP4A
MPEG-4 Videovideo/mp4.mp4Wikipedia: MP4
MPEG4application/mp4.mp4RFC 4337
Multimedia Playlist Unicodeapplication/vnd.apple.mpegurl.m3u8Wikipedia: M3U
MUsical Score Interpreted Code Invented for the ASCII designation of Notationapplication/vnd.musician.musIANA: MUSICIAN
Muvee Automatic Video Editingapplication/vnd.muvee.style.mstyIANA: Muvee
MXMLapplication/xv+xml.mxmlWikipedia: MXML
N-Gage Game Dataapplication/vnd.nokia.n-gage.data.ngdatIANA: N-Gage Game Data
N-Gage Game Installerapplication/vnd.nokia.n-gage.symbian.install.n-gageIANA: N-Gage Game Installer
Navigation Control file for XML (for ePub)application/x-dtbncx+xml.ncxWikipedia: EPUB
Network Common Data Form (NetCDF)application/x-netcdf.ncWikipedia: NetCDF
neuroLanguageapplication/vnd.neurolanguage.nlu.nluIANA: neuroLanguage
New Moon Liftoff/DNAapplication/vnd.dna.dnaIANA: New Moon Liftoff/DNA
NobleNet Directoryapplication/vnd.noblenet-directory.nndIANA: NobleNet Directory
NobleNet Sealerapplication/vnd.noblenet-sealer.nnsIANA: NobleNet Sealer
NobleNet Webapplication/vnd.noblenet-web.nnwIANA: NobleNet Web
Nokia Radio Application – Presetapplication/vnd.nokia.radio-preset.rpstIANA: Nokia Radio Application
Nokia Radio Application – Presetapplication/vnd.nokia.radio-presets.rpssIANA: Nokia Radio Application
Notation3text/n3.n3Wikipedia: Notation3
Novadigm’s RADIA and EDM productsapplication/vnd.novadigm.edm.edmIANA: Novadigm’s RADIA and EDM products
Novadigm’s RADIA and EDM productsapplication/vnd.novadigm.edx.edxIANA: Novadigm’s RADIA and EDM products
Novadigm’s RADIA and EDM productsapplication/vnd.novadigm.ext.extIANA: Novadigm’s RADIA and EDM products
NpGraphItapplication/vnd.flographit.gphIANA: FloGraphIt
Nuera ECELP 4800audio/vnd.nuera.ecelp4800.ecelp4800IANA: ECELP 4800
Nuera ECELP 7470audio/vnd.nuera.ecelp7470.ecelp7470IANA: ECELP 7470
Nuera ECELP 9600audio/vnd.nuera.ecelp9600.ecelp9600IANA: ECELP 9600
Office Document Architectureapplication/oda.odaRFC 2161
Oggapplication/ogg.ogxWikipedia: Ogg
Ogg Audioaudio/ogg.ogaWikipedia: Ogg
Ogg Videovideo/ogg.ogvWikipedia: Ogg
OMA Download Agentsapplication/vnd.oma.dd2+xml.dd2IANA: OMA Download Agents
Open Document Text Webapplication/vnd.oasis.opendocument.text-web.othIANA: OpenDocument Text Web
Open eBook Publication Structureapplication/oebps-package+xml.opfWikipedia: Open eBook
Open Financial Exchangeapplication/vnd.intu.qbo.qboIANA: Open Financial Exchange
Open Office Extensionapplication/vnd.openofficeorg.extension.oxtIANA: Open Office Extension
Open Score Formatapplication/vnd.yamaha.openscoreformat.osfIANA: Open Score Format
Open Web Media Project – Audioaudio/webm.webaWebM Project
Open Web Media Project – Videovideo/webm.webmWebM Project
OpenDocument Chartapplication/vnd.oasis.opendocument.chart.odcIANA: OpenDocument Chart
OpenDocument Chart Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.chart-template.otcIANA: OpenDocument Chart Template
OpenDocument Databaseapplication/vnd.oasis.opendocument.database.odbIANA: OpenDocument Database
OpenDocument Formulaapplication/vnd.oasis.opendocument.formula.odfIANA: OpenDocument Formula
OpenDocument Formula Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.formula-template.odftIANA: OpenDocument Formula Template
OpenDocument Graphicsapplication/vnd.oasis.opendocument.graphics.odgIANA: OpenDocument Graphics
OpenDocument Graphics Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.graphics-template.otgIANA: OpenDocument Graphics Template
OpenDocument Imageapplication/vnd.oasis.opendocument.image.odiIANA: OpenDocument Image
OpenDocument Image Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.image-template.otiIANA: OpenDocument Image Template
OpenDocument Presentationapplication/vnd.oasis.opendocument.presentation.odpIANA: OpenDocument Presentation
OpenDocument Presentation Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.presentation-template.otpIANA: OpenDocument Presentation Template
OpenDocument Spreadsheetapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet.odsIANA: OpenDocument Spreadsheet
OpenDocument Spreadsheet Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template.otsIANA: OpenDocument Spreadsheet Template
OpenDocument Textapplication/vnd.oasis.opendocument.text.odtIANA: OpenDocument Text
OpenDocument Text Masterapplication/vnd.oasis.opendocument.text-master.odmIANA: OpenDocument Text Master
OpenDocument Text Templateapplication/vnd.oasis.opendocument.text-template.ottIANA: OpenDocument Text Template
OpenGL Textures (KTX)image/ktx.ktxKTX File Format
OpenOffice – Calc (Spreadsheet)application/vnd.sun.xml.calc.sxcWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Calc Template (Spreadsheet)application/vnd.sun.xml.calc.template.stcWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Draw (Graphics)application/vnd.sun.xml.draw.sxdWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Draw Template (Graphics)application/vnd.sun.xml.draw.template.stdWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Impress (Presentation)application/vnd.sun.xml.impress.sxiWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Impress Template (Presentation)application/vnd.sun.xml.impress.template.stiWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Math (Formula)application/vnd.sun.xml.math.sxmWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Writer (Text – HTML)application/vnd.sun.xml.writer.sxwWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Writer (Text – HTML)application/vnd.sun.xml.writer.global.sxgWikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Writer Template (Text – HTML)application/vnd.sun.xml.writer.template.stwWikipedia: OpenOffice
OpenType Font Fileapplication/x-font-otf.otfOpenType Font File
OSFPVGapplication/vnd.yamaha.openscoreformat.osfpvg+xml.osfpvgIANA: OSFPVG
OSGi Deployment Packageapplication/vnd.osgi.dp.dpIANA: OSGi Deployment Package
PalmOS Dataapplication/vnd.palm.pdbIANA: PalmOS Data
Pascal Source Filetext/x-pascal.pWikipedia: Pascal
PawaaFILEapplication/vnd.pawaafile.pawIANA: PawaaFILE
PCL 6 Enhanced (Formely PCL XL)application/vnd.hp-pclxl.pclxlIANA: HP PCL XL
Pcsel eFIF Fileapplication/vnd.picsel.efifIANA: Picsel eFIF File
PCX Imageimage/x-pcx.pcxWikipedia: PCX
Photoshop Documentimage/vnd.adobe.photoshop.psdWikipedia: Photoshop Document
PICSRulesapplication/pics-rules.prfW3C PICSRules
PICT Imageimage/x-pict.picWikipedia: PICT
pIRChapplication/x-chat.chatWikipedia: pIRCh
PKCS #10 – Certification Request Standardapplication/pkcs10.p10RFC 2986
PKCS #12 – Personal Information Exchange Syntax Standardapplication/x-pkcs12.p12RFC 2986
PKCS #7 – Cryptographic Message Syntax Standardapplication/pkcs7-mime.p7mRFC 2315
PKCS #7 – Cryptographic Message Syntax Standardapplication/pkcs7-signature.p7sRFC 2315
PKCS #7 – Cryptographic Message Syntax Standard (Certificate Request Response)application/x-pkcs7-certreqresp.p7rRFC 2986
PKCS #7 – Cryptographic Message Syntax Standard (Certificates)application/x-pkcs7-certificates.p7bRFC 2986
PKCS #8 – Private-Key Information Syntax Standardapplication/pkcs8.p8RFC 5208
PocketLearn Viewersapplication/vnd.pocketlearn.plfIANA: PocketLearn Viewers
Portable Anymap Imageimage/x-portable-anymap.pnmWikipedia: Netpbm Format
Portable Bitmap Formatimage/x-portable-bitmap.pbmWikipedia: Netpbm Format
Portable Compiled Formatapplication/x-font-pcf.pcfWikipedia: Portable Compiled Format
Portable Font Resourceapplication/font-tdpfr.pfrRFC 3073
Portable Game Notation (Chess Games)application/x-chess-pgn.pgnWikipedia: Portable Game Notationb
Portable Graymap Formatimage/x-portable-graymap.pgmWikipedia: Netpbm Format
Portable Network Graphics (PNG)image/png.pngRFC 2083
Portable Network Graphics (PNG) (Citrix client)image/x-citrix-png.pngRFC 2083
Portable Network Graphics (PNG) (x-token)image/x-png.pngRFC 2083
Portable Pixmap Formatimage/x-portable-pixmap.ppmWikipedia: Netpbm Format
Portable Symmetric Key Containerapplication/pskc+xml.pskcxmlRFC 6030
PosMLapplication/vnd.ctc-posml.pmlIANA: PosML
PostScriptapplication/postscript.aiWikipedia: PostScript
PostScript Fontsapplication/x-font-type1.pfaWikipedia: PostScript Fonts
PowerBuilderapplication/vnd.powerbuilder6.pbdIANA: PowerBuilder
Pretty Good Privacyapplication/pgp-encrypted.pgpRFC 2015
Pretty Good Privacy – Signatureapplication/pgp-signature.pgpRFC 2015
Preview Systems ZipLock/VBoxapplication/vnd.previewsystems.box.boxIANA: Preview Systems ZipLock/Vbox
Princeton Video Imageapplication/vnd.pvi.ptid1.ptidIANA: Princeton Video Image
Pronunciation Lexicon Specificationapplication/pls+xml.plsRFC 4267
Proprietary P&G Standard Reporting Systemapplication/vnd.pg.format.strIANA: Proprietary P&G Standard Reporting System
Proprietary P&G Standard Reporting Systemapplication/vnd.pg.osasli.ei6IANA: Proprietary P&G Standard Reporting System
PRS Lines Tagtext/prs.lines.tag.dscIANA: PRS Lines Tag
PSF Fontsapplication/x-font-linux-psf.psfPSF Fonts
PubliShare Objectsapplication/vnd.publishare-delta-tree.qpsIANA: PubliShare Objects
Qualcomm’s Plaza Mobile Internetapplication/vnd.pmi.widget.wgIANA: Qualcomm’s Plaza Mobile Internet
QuarkXpressapplication/vnd.quark.quarkxpress.qxdIANA: QuarkXPress
QUASS Stream Playerapplication/vnd.epson.esf.esfIANA: QUASS Stream Player
QUASS Stream Playerapplication/vnd.epson.msf.msfIANA: QUASS Stream Player
QUASS Stream Playerapplication/vnd.epson.ssf.ssfIANA: QUASS Stream Player
QuickAnime Playerapplication/vnd.epson.quickanime.qamIANA: QuickAnime Player
Quickenapplication/vnd.intu.qfx.qfxIANA: Quicken
Quicktime Videovideo/quicktime.qtWikipedia: Quicktime
RAR Archiveapplication/x-rar-compressed.rarWikipedia: RAR
Real Audio Soundaudio/x-pn-realaudio.ramWikipedia: RealPlayer
Real Audio Soundaudio/x-pn-realaudio-plugin.rmpWikipedia: RealPlayer
Really Simple Discoveryapplication/rsd+xml.rsdWikipedia: Really Simple Discovery
RealMediaapplication/vnd.rn-realmedia.rm
RealVNCapplication/vnd.realvnc.bed.bedIANA: RealVNC
Recordare Applicationsapplication/vnd.recordare.musicxml.mxlIANA: Recordare Apps
Recordare Applicationsapplication/vnd.recordare.musicxml+xml.musicxmlIANA: Recordare Apps
Relax NG Compact Syntaxapplication/relax-ng-compact-syntax.rncRelax NG
RemoteDocs R-Viewerapplication/vnd.data-vision.rdz.rdzIANA: Data-Vision
Resource Description Frameworkapplication/rdf+xml.rdfRFC 3870
RetroPlatform Playerapplication/vnd.cloanto.rp9.rp9IANA: RetroPlatform Player
RhymBoxapplication/vnd.jisp.jispIANA: RhymBox
Rich Text Formatapplication/rtf.rtfWikipedia: Rich Text Format
Rich Text Format (RTF)text/richtext.rtxWikipedia: Rich Text Format
ROUTE 66 Location Based Servicesapplication/vnd.route66.link66+xml.link66IANA: ROUTE 66
RSS – Really Simple Syndicationapplication/rss+xml.rss, .xmlWikipedia: RSS
S Hexdump Formatapplication/shf+xml.shfRFC 4194
SailingTrackerapplication/vnd.sailingtracker.track.stIANA: SailingTracker
Scalable Vector Graphics (SVG)image/svg+xml.svgWikipedia: SVG
ScheduleUsapplication/vnd.sus-calendar.susIANA: ScheduleUs
Search/Retrieve via URL Response Formatapplication/sru+xml.sruRFC 6207
Secure Electronic Transaction – Paymentapplication/set-payment-initiation.setpayIANA: SET Payment
Secure Electronic Transaction – Registrationapplication/set-registration-initiation.setregIANA: SET Registration
Secured eMailapplication/vnd.sema.semaIANA: Secured eMail
Secured eMailapplication/vnd.semd.semdIANA: Secured eMail
Secured eMailapplication/vnd.semf.semfIANA: Secured eMail
SeeMailapplication/vnd.seemail.seeIANA: SeeMail
Server Normal Formatapplication/x-font-snf.snfWikipedia: Server Normal Format
Server-Based Certificate Validation Protocol – Validation Policies – Requestapplication/scvp-vp-request.spqRFC 5055
Server-Based Certificate Validation Protocol – Validation Policies – Responseapplication/scvp-vp-response.sppRFC 5055
Server-Based Certificate Validation Protocol – Validation Requestapplication/scvp-cv-request.scqRFC 5055
Server-Based Certificate Validation Protocol – Validation Responseapplication/scvp-cv-response.scsRFC 5055
Session Description Protocolapplication/sdp.sdpRFC 2327
Setexttext/x-setext.etxWikipedia: Setext
SGI Movievideo/x-sgi-movie.movieSGI Facts
Shana Informed Fillerapplication/vnd.shana.informed.formdata.ifmIANA: Shana Informed Filler
Shana Informed Fillerapplication/vnd.shana.informed.formtemplate.itpIANA: Shana Informed Filler
Shana Informed Fillerapplication/vnd.shana.informed.interchange.iifIANA: Shana Informed Filler
Shana Informed Fillerapplication/vnd.shana.informed.package.ipkIANA: Shana Informed Filler
Sharing Transaction Fraud Dataapplication/thraud+xml.tfiRFC 5941
Shell Archiveapplication/x-shar.sharWikipedia: Shell Archie
Silicon Graphics RGB Bitmapimage/x-rgb.rgbRGB Image Format
SimpleAnimeLite Playerapplication/vnd.epson.salt.sltIANA: SimpleAnimeLite Player
Simply Accountingapplication/vnd.accpac.simply.aso.asoIANA: Simply Accounting
Simply Accounting – Data Importapplication/vnd.accpac.simply.imp.impIANA: Simply Accounting
SimTech MindMapperapplication/vnd.simtech-mindmapper.twdIANA: SimTech MindMapper
Sixth Floor Media – CommonSpaceapplication/vnd.commonspace.cspIANA: CommonSpace
SMAF Audioapplication/vnd.yamaha.smaf-audio.safIANA: SMAF Audio
SMAF Fileapplication/vnd.smaf.mmfIANA: SMAF File
SMAF Phraseapplication/vnd.yamaha.smaf-phrase.spfIANA: SMAF Phrase
SMART Technologies Appsapplication/vnd.smart.teacher.teacherIANA: SMART Technologies Apps
SourceView Documentapplication/vnd.svd.svdIANA: SourceView Document
SPARQL – Queryapplication/sparql-query.rqW3C SPARQL
SPARQL – Resultsapplication/sparql-results+xml.srxW3C SPARQL
Speech Recognition Grammar Specificationapplication/srgs.gramW3C Speech Grammar
Speech Recognition Grammar Specification – XMLapplication/srgs+xml.grxmlW3C Speech Grammar
Speech Synthesis Markup Languageapplication/ssml+xml.ssmlW3C Speech Synthesis
SSEYO Koan Play Fileapplication/vnd.koan.skpIANA: SSEYO Koan Play File
Standard Generalized Markup Language (SGML)text/sgml.sgmlWikipedia: SGML
StarOffice – Calcapplication/vnd.stardivision.calc.sdc
StarOffice – Drawapplication/vnd.stardivision.draw.sda
StarOffice – Impressapplication/vnd.stardivision.impress.sdd
StarOffice – Mathapplication/vnd.stardivision.math.smf
StarOffice – Writerapplication/vnd.stardivision.writer.sdw
StarOffice – Writer (Global)application/vnd.stardivision.writer-global.sgl
StepManiaapplication/vnd.stepmania.stepchart.smIANA: StepMania
Stuffit Archiveapplication/x-stuffit.sitWikipedia: Stuffit
Stuffit Archiveapplication/x-stuffitx.sitxWikipedia: Stuffit
SudokuMagicapplication/vnd.solent.sdkm+xml.sdkmIANA: SudokuMagic
Sugar Linux Application Bundleapplication/vnd.olpc-sugar.xoIANA: Sugar Linux App Bundle
Sun Audio – Au file formataudio/basic.auWikipedia: Sun audio
SundaHus WQapplication/vnd.wqd.wqdIANA: SundaHus WQ
Symbian Install Packageapplication/vnd.symbian.install.sisIANA: Symbian Install
Synchronized Multimedia Integration Languageapplication/smil+xml.smiRFC 4536
SyncMLapplication/vnd.syncml+xml.xsmIANA: SyncML
SyncML – Device Managementapplication/vnd.syncml.dm+wbxml.bdmIANA: SyncML
SyncML – Device Managementapplication/vnd.syncml.dm+xml.xdmIANA: SyncML
System V Release 4 CPIO Archiveapplication/x-sv4cpio.sv4cpioWikipedia: pax
System V Release 4 CPIO Checksum Dataapplication/x-sv4crc.sv4crcWikipedia: pax
Systems Biology Markup Languageapplication/sbml+xml.sbmlRFC 3823
Tab Seperated Valuestext/tab-separated-values.tsvWikipedia: TSV
Tagged Image File Formatimage/tiff.tiffWikipedia: TIFF
Tao Intentapplication/vnd.tao.intent-module-archive.taoIANA: Tao Intent
Tar File (Tape Archive)application/x-tar.tarWikipedia: Tar
Tcl Scriptapplication/x-tcl.tclWikipedia: Tcl
TeXapplication/x-tex.texWikipedia: TeX
TeX Font Metricapplication/x-tex-tfm.tfmWikipedia: TeX Font Metric
Text Encoding and Interchangeapplication/tei+xml.teiRFC 6129
Text Filetext/plain.txtWikipedia: Text File
TIBCO Spotfireapplication/vnd.spotfire.dxp.dxpIANA: TIBCO Spotfire
TIBCO Spotfireapplication/vnd.spotfire.sfs.sfsIANA: TIBCO Spotfire
Time Stamped Data Envelopeapplication/timestamped-data.tsdRFC 5955
TRI Systems Configapplication/vnd.trid.tpt.tptIANA: TRI Systems
Triscape Map Explorerapplication/vnd.triscape.mxs.mxsIANA: Triscape Map Explorer
trofftext/troff.tWikipedia: troff
True BASICapplication/vnd.trueapp.traIANA: True BASIC
TrueType Fontapplication/x-font-ttf.ttfWikipedia: TrueType
Turtle (Terse RDF Triple Language)text/turtle.ttlWikipedia: Turtle
UMAJINapplication/vnd.umajin.umjIANA: UMAJIN
Unique Object Markup Languageapplication/vnd.uoml+xml.uomlIANA: UOML
Unity 3dapplication/vnd.unity.unitywebIANA: Unity 3d
Universal Forms Description Languageapplication/vnd.ufdl.ufdIANA: Universal Forms Description Language
URI Resolution Servicestext/uri-list.uriRFC 2483
User Interface Quartz – Theme (Symbian)application/vnd.uiq.theme.utzIANA: User Interface Quartz
Ustar (Uniform Standard Tape Archive)application/x-ustar.ustarWikipedia: Ustar
UUEncodetext/x-uuencode.uuWikipedia: UUEncode
vCalendartext/x-vcalendar.vcsWikipedia: vCalendar
vCardtext/x-vcard.vcfWikipedia: vCard
Video CDapplication/x-cdlink.vcdWikipedia: Video CD
Viewport+application/vnd.vsf.vsfIANA: Viewport+
Virtual Reality Modeling Languagemodel/vrml.wrlWikipedia: VRML
VirtualCatalogapplication/vnd.vcx.vcxIANA: VirtualCatalog
Virtue MTSmodel/vnd.mts.mtsIANA: MTS
Virtue VTUmodel/vnd.vtu.vtuIANA: VTU
Visionaryapplication/vnd.visionary.visIANA: Visionary
Vivovideo/vnd.vivo.vivIANA: Vivo
Voice Browser Call Controlapplication/ccxml+xml,.ccxmlVoice Browser Call Control: CCXML Version 1.0
VoiceXMLapplication/voicexml+xml.vxmlRFC 4267
WAIS Sourceapplication/x-wais-source.srcYoLinux
WAP Binary XML (WBXML)application/vnd.wap.wbxml.wbxmlIANA: WBXML
WAP Bitamp (WBMP)image/vnd.wap.wbmp.wbmpIANA: WBMP
Waveform Audio File Format (WAV)audio/x-wav.wavWikipedia: WAV
Web Distributed Authoring and Versioningapplication/davmount+xml.davmountRFC 4918
Web Open Font Formatapplication/x-font-woff.woffWikipedia: Web Open Font Format
Web Services Policyapplication/wspolicy+xml.wspolicyW3C Web Services Policy
WebP Imageimage/webp.webpWikipedia: WebP
WebTurboapplication/vnd.webturbo.wtbIANA: WebTurbo
Widget Packaging and XML Configurationapplication/widget.wgtW3C Widget Packaging and XML Configuration
WinHelpapplication/winhlp.hlpWikipedia: WinHelp
Wireless Markup Language (WML)text/vnd.wap.wml.wmlWikipedia: WML
Wireless Markup Language Script (WMLScript)text/vnd.wap.wmlscript.wmlsWikipedia: WMLScript
WMLScriptapplication/vnd.wap.wmlscriptc.wmlscIANA: WMLScript
Wordperfectapplication/vnd.wordperfect.wpdIANA: Wordperfect
Worldtalkapplication/vnd.wt.stf.stfIANA: Worldtalk
WSDL – Web Services Description Languageapplication/wsdl+xml.wsdlW3C Web Service Description Language
X BitMapimage/x-xbitmap.xbmWikipedia: X BitMap
X PixMapimage/x-xpixmap.xpmWikipedia: X PixMap
X Window Dumpimage/x-xwindowdump.xwdWikipedia: X Window Dump
X.509 Certificateapplication/x-x509-ca-cert.derWikipedia: X.509
Xfigapplication/x-xfig.figWikipedia: Xfig
XHTML – The Extensible HyperText Markup Languageapplication/xhtml+xml.xhtmlW3C XHTML
XML – Extensible Markup Languageapplication/xml.xmlW3C XML
XML Configuration Access Protocol – XCAP Diffapplication/xcap-diff+xml.xdfWikipedia: XCAP
XML Encryption Syntax and Processingapplication/xenc+xml.xencW3C XML Encryption Syntax and Processing
XML Patch Frameworkapplication/patch-ops-error+xml.xerRFC 5261
XML Resource Listsapplication/resource-lists+xml.rlRFC 4826
XML Resource Listsapplication/rls-services+xml.rsRFC 4826
XML Resource Lists Diffapplication/resource-lists-diff+xml.rldRFC 4826
XML Transformationsapplication/xslt+xml.xsltW3C XSLT
XML-Binary Optimized Packagingapplication/xop+xml.xopW3C XOP
XPInstall – Mozillaapplication/x-xpinstall.xpiWikipedia: XPI
XSPF – XML Shareable Playlist Formatapplication/xspf+xml.xspfXML Shareable Playlist Format
XUL – XML User Interface Languageapplication/vnd.mozilla.xul+xml.xulIANA: XUL
XYZ File Formatchemical/x-xyz.xyzWikipedia: XYZ File Format
YAML Ain’t Markup Language / Yet Another Markup Languagetext/yaml.yamlYAML: YAML Ain’t Markup Language
YANG Data Modeling Languageapplication/yang.yangWikipedia: YANG
YIN (YANG – XML)application/yin+xml.yinWikipedia: YANG
Z.U.L. Geometryapplication/vnd.zul.zirIANA: Z.U.L.
Zip Archiveapplication/zip.zipWikipedia: Zip
ZVUE Media Managerapplication/vnd.handheld-entertainment+xml.zmmIANA: ZVUE Media Manager
Zzazz Deckapplication/vnd.zzazz.deck+xml.zazIANA: Zzazz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń Teraz
Mapa Dojazdu